Pilotní projekt spalovny kalů

Studie typového projektu spalovny kalůs

studie
©2000 - 2022 Václav Čermák

Architektura

Vizualizace

Ostatní