Rodinné domy Pachmanka

Projekt dvou rodinných domů na místě bývalé usedlosti v údolí Šáreckého potoka

sp květen 2011
studie
©2000 - 2022 Václav Čermák

Architektura

Vizualizace

Ostatní